Dendam dalam diam

Assalamualaikum dan salam sejahtera.


Aku buat.
Kau kritik.
Aku diam.
Tak mampu melawan.
Aku tak bodoh.
Untuk kau tunjal kepala.
Aku tak pekak.
Jangan kau jerit.
Kau silap anggap.
Aku tak baik.
Kau marah.
Aku senyum.
Belakang kau aku asah pisau.
Tunggu masa.
Kau akan binasa.
Aku tak gila.
Kau yang celaka.
Tak rela.
Lihat kau ketawa.
Manusia macam kau.
Tempatnya bukan atas dunia.
Mari kau.
Aku hantar ke neraka.